Algemene voorwaarden

  1. Contante betaling van het lesgeld dient onder alle omstandigheden bij vooruitbetaling te geschieden (in de eerste week van een nieuw kwartaal)
  2. Indien een lid geen gebruik meer wenst te maken van het lidmaatschap, kunt u met inachtneming van 1 maand opzegtermijn bij de balie een mutatieformulier invullen. De opzegging gaat in op de eerste van de nieuwe maand.
  3. Tijdens de vakanties zullen lessen samengevoegd worden.
  4. Restitutie van de betaalde lesgelden wordt nooit verleend.
  5. Fitness & Bootcamp Club Barendrecht behoudt zich het recht om lestijden te veranderen en van instructeurs te wisselen.
  6. Fitness & Bootcamp Club Barendrecht noch de leiding daarvan zijn aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, beschadigingen daarvan of eventuele ongevallen welke het lid kunnen overkomen.
  7. Fitness & Bootcamp Club Barendrecht is gesloten op 1e paasdag, 2e pinksterdag, 1e kerstdag en nieuwjaarsdag.
  8. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist Fitness & Bootcamp Club Barendrecht.

Volg ons

.

Onbeperkt sporten

30,-
Professionele apparatuur
Persoonlijke aandacht
Ma t/m do  07.00 - 22.00 uur
Vrijdag 07.00 - 21:00 uur
Za - zo 08.30 - 13:00 uur
 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief